Select Page

Vähemalt üks ettekanne on inglise keeles. Kas vajate tõlget?*
Ei vajaJah vajan


Korraldaja

Toetajad

Konverents toimub MAK 2014-2020 meetme "Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas" raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.