Select Page

Petuskeemid toidulaual – kuidas tagada toidu autentsus?

I sessioon: Toiduohutuspoliitikad – võimalused ja väljakutsed

Toidu arengusuunad Euroopa Liidus ja Eestis | Toomas Kevvai      Lae alla

Toidu pettuse ja võltsimise olemus – olukorrast maailmas ja Euroopa Liidus | Eva Siegener     Lae alla

Analüütiline võimekus toidu pettuse ja võltsimise tuvastamiseks | Annikki Welling     Lae alla

Analüütiline võimekus toidu pettuse ja võltsimise tuvastamiseks Eestis | Heli Reinet     Lae alla

 

II sessioon: Toidu pettuse ja võltsimise ennetamine ja vältimine- võimalused ja väljakutsed

Toidu pettus ja võltsimine kui tahtlik või tahtmatu tegevus | Kristel Kuklase     Lae alla

Toidu pettuse ja võltsimise avastamist toetavad tegevused | Maris Raudsepp     Lae alla

Toidu pettus ja võltsimine kui maksupettus, majanduskuritegu | Silver Laas     Lae alla

Toidu pettus ja võltsimine kui võimalik oht inimese tervisele | Lembi Põder     Lae alla

 

III sessioon: Kommunikatsioon ja koostöö toidutarneahelas- võimalused ja väljakutsed

Toidu pettus ja võltsimine standarditel põhinevates toiduohutuse juhtimissüsteemides | Reet Ruuto     Lae alla

Toidu pettus ja võltsimine toidutarneahelas- usalda aga kontrolli | Triin Kõrgmaa     Lae alla  /    Priit Dreimann     Lae alla

Tarbija ootused ja kommunikatsioon | Sirli Rosenvald     Lae alla

Korraldaja

Toetajad

Konverents toimub MAK 2014-2020 meetme "Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas" raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.