Select Page

Petuskeemid toidulaual – kuidas tagada toidu autentsus?

9:30-10:00           Registreerimine ja hommikukohv

10:00-10:10         Avasõnad

Sirje Potisepp, Eesti Toiduainetööstuse Liidu juht, moderaator

 

I sessioon: Toiduohutuspoliitikad – võimalused ja väljakutsed

10:10-10:40       Toidu arengusuunad Euroopa Liidus ja Eestis

Toomas Kevvai, Maaelumisteeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler

10:40-11:40         Toidu pettuse ja võltsimise olemus – olukorrast maailmas ja Euroopa Liidus

Eva Siegener, Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi toidu ja sööda kiirhoiatussüsteemiga ning toidupettustega tegeleva üksuse uurija

11:40- 12:15        Analüütiline võimekus toidu pettuse ja võltsimise tuvastamiseks

Annikki Welling, Soome Toiduameti Laboratooriumi keemia üksuse juht

12:15- 12:30        Analüütiline võimekus toidu pettuse ja võltsimise tuvastamiseks Eestis

Heli Reinet, Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi direktori asetäitja toiduohutuse alal

12:30- 12:45        Küsimused, vastused, diskussioon

12:45- 13:30        Lõuna

 

II sessioon: Toidu pettuse ja võltsimise ennetamine ja vältimine- võimalused ja väljakutsed

13:30- 13:55        Toidu pettus ja võltsimine kui tahtlik või tahtmatu tegevus

Kristel Kuklase, Veterinaar-ja Toiduameti jurist

13:55- 14:15        Toidu pettuse ja võltsimise avastamist toetavad tegevused

Maris Raudsepp, Põllumajandusameti taimekaitse ja väetise osakonna juhataja

14:15- 14:35        Toidu pettus ja võltsimine kui maksupettus, majanduskuritegu

Silver Laas, Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna Lääne talituse juhtivuurija

14:35- 14:55      Toidu pettus ja võltsimine kui võimalik oht inimese tervisele

Lembi Põlder, Kivimäe Perearstikeskuse perearst

.14:55- 15:10        Küsimused, vastused, diskussioon

15:10-15:30         Virgutuspaus

 

III sessioon: Kommunikatsioon ja koostöö toidutarneahelas- võimalused ja väljakutsed

15:30- 15:50        Toidu pettus ja võltsimine standarditel põhinevates toiduohutuse juhtimissüsteemides

Reet Ruuto, Bureau Veritas Estonia, juhtaudiitor

15:50-16:25         Toidu pettus ja võltsimine toidutarneahelas- usalda aga kontrolli

Triin Kõrgmaa, AS Salvest tegevjuht

Priit Dreimann, AS HKScan Estonia kvaliteedijuht

16:25- 16:40        Tarbija ootused ja kommunikatsioon

Sirli Rosenvald, Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse sensoorika suunajuht

16:40- 16:55        Küsimused, vastused, diskussioon

16:55-17:00         Konverentsi kokkuvõte ja lõpetamine

 

Lisainfo: info@toiduteave.ee või telefonil 52 76 399. 

 

Korraldaja

Toetajad

Konverents toimub MAK 2014-2020 meetme "Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas" raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.