Select Page

Petuskeemid toidulaual – kuidas tagada toidu autentsus?

Toomas Kevvai

Maaelumisteeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler

Toomas lõpetas 1987. aastal Eesti Põllumajanduse Akadeemia agronoomi erialal. Põllumajandusministeeriumis (praeguses Maaeluministeeriumis) asus Toomas Kevvai tööle 1994. aastal. Toomas Kevvai töötab Maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantslerina 1. aprillist 2013 ning juhib toiduohutuse osakonna, taimetervise osakonna ning teadus- ja arendusosakonna tööd.

 

Eva Siegener

Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi toidu ja sööda kiirhoiatussüsteemiga ning toidupettustega tegeleva üksuse uurija

Eva on lõpetanud Trieri Ülikooli majanduse ning euroopa majandus- ja keskkonnaõiguse 2003. aastal. Eva liitus 2012. aastal Euroopa Komisjoni konkurentsi peadirektoraadi monopolidevastase telekommunikatsiooni üksuse meeskonnaga. Aastatel 2015-2019 töötas Eva konkurentsi peadirektoraadi poliitika- ja strateegiadirektori assistendina, kus ta oli mh koolitatud monopolidevastase võitluse ja kartellide uurimise valdkonna IT inspektoriks ja dokumentide analüütikuks ning võttis osa vastavatest kontrollidest. 2019. aasta märtsis liitus Eva tervise ja toiduohutuse peadirektoraadiga ja töötab uurijana toidupettustega ning toidu ja sööda kiirhoiatussüsteemiga tegelevas üksuses.

 

Annikki Welling

Soome Toiduameti Laboratooriumi keemia üksuse juht

Annikki töötab Soome Toiduameti laboratooriumi ja uuringute osakonna keemia üksuse juhina alates 2019. aasta maikuust. Soome Toiduameti laboris on ta erinevatel ametikohtadel töötanud alates 2010. aastast. Varasemalt on ta olnud teadlane ja lektor Tromsö, Oulu ja Helsingi Ülikoolis. Annikki on kaitsnud 1993. aastal Oulu Ülikoolis magistrikraadi (taime füsioloogia ja geneetika) ning 2003. aastal Helsingi Ülikoolis doktorikraadi (PhD, geneetika).

.

Heli Reinet

Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi direktori asetäitja toiduohutuse alal

Heli töötab Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis direktori asetäitjana toiduohutuse alal alates 2004. aasta lõpust. Tema juhtida on toiduohutuse valdkonna laboratoorsed tegevused ning koostöö erinevate sihtrühmadega. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli füüsika- keemiateaduskonna 1990. aastal ning seejärel töötanud keemiaõpetajana. Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis  asus ta keemikuna tööle 2000. aastal spetsialiseerudes peamiselt metallide määramisele toidus.

 

Kristel Kuklase

Veterinaar-ja Toiduameti jurist

Kristel töötab Veterinaar- ja Toiduameti õigusosakonna juristina alates 2018. aastast. Kristel on töötanud juristina ka advokaadibüroos Cobalt ja turujärelevalve osakonna peaspetsialistina Tarbijakaitseametis. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 2014. aastal ning kaitsnud samas ka 2019.aastal magistrikraadi.

 

Maris Raudsepp

Põllumajandusameti taimekaitse ja väetise osakonna juhataja

Maris töötab Põllumajandusameti taimekaitse ja väetiste osakonna juhatajana alates 2015. aastast. Maris on töötanud ka AS Tallinna Vesi laborijuhatajana,Tallinna Tehnikaülikooli keemiatehnika instituudi keemikuna  ja Quattromed HTI Laborid OÜ laborandina. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli keemia-ja keskkonnakaitsetehnoloogia eriala 2008. aastal ning kaitsnud samas ka 2010.aastal magistrikraadi.

 

Reet Ruuto

Bureau Veritas Estonia juhtaudiitor

Reet töötab Bureau Veritas Estonia OÜs juhtaudiitorina ja koolitajana alates 2011. aastast. Tema tegevusvaldkonnad on seotud erinevate kvaliteedi, töötervishoiu ja tööohutuse, keskkonna alaste standarditega. Reet on pikaajalise tööstuse praktilise kogemusega, olles töötanud Tere ASs arendusinsenerina, laboratooriumi juhina ja kvaliteedijuhina.

 

Triin Kõrgmaa

AS Salvest tegevjuht

Triin töötab ASs Salvest alates 2016. aastast, alustades müügi-ja turundusjuhina. Aastast 2018 on ta ettevõtte CEO. Triin on töötanud ka HKScan Estonia ASs turundusjuhina ja Valio Eesti ASs toote arenduse ja turunduse osakonna assistendi ning tootegrupi ja brändi juhina. Triin on kaitsnud 2014. aastal EBSs MBA magistrikraadi (strateegiline finantsjuhtimine).

 

Priit Dreimann

HKScan Estonia kvaliteedijuht

Priit töötab AS HKSCAN Estonia baltikumi kvaliteedijuhina alates 2015. aastast. Priit on ASs HKSCAN Estonia (endine AS Rakvere Lihakombinaat) töötanud alates 1996. aastast, alustades lihakehade veterinaar-sanitaar ekspertiisi läbiviimisega kuni AS HKSCAN Latvia tootmisüksuse juhtimiseni. Priit on lõpetanud Eesti Maaülikooli lihatehnoloogia eriala 2005. aastal ning kaitsnud samas ka 2008.aastal magistrikraadi.

 

Sirli Rosenvald

Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse sensoorika suunajuht

Sirli on Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse sensoorika suunajuht alates 2017. aastast. Sirli on töötanud AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse teadurina, Saku Brewery (Carlsberg)-Saku Õlletehase AS kvaliteedispetsialistina ja Saku Brewery (Carlsberg)-Saku Õlletehase AS tootearendajana. Ta on lõpetanud 2008. aastal Tallinna Tehnikaülikooli toidutehnoloogia ja tootearenduse eriala magistrantuuri ning kaitsnud 2017. aastal keemia- ja materjalitehnoloogia erialal doktorikraadi.

 

Silver Laas

Maksu-ja Tolliameti uurimisosakonna Lääne talituse juhtivuurija

Silver töötab Maksu- ja Tolliametis alates 1999. aastast. Maksupettuste uurimisega tegeleb alates 2000. aastast. Silver elab ja töötab Pärnus. Silveril on kõrgem juriidiline haridus.

 

Lembi Põlder

Kivimäe Perearstikeskuse perearst

Lembi töötab Kivimäe Perearstikeskuses perearstina alates 2006. aastast. Aastast 2012 on ta PERH EMO valvearst. Ta on läbinud Tartu Ülikooli peremeditsiini residentuuri ning töötanud Rakvere haiglas ja Tapa haiglas kiirabiarsti ja valvearstina. Lembi on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna, üldarsti internatuuri ja perearsti residentuuri. Ta on Eesti Arstide Liidu eetikakomitee liige, Tallinna Perearstide Seltsi juhatuse liige, Tallinna Arstide Liidu juhatuse liige.

 

Korraldaja

Toetajad

Konverents toimub MAK 2014-2020 meetme "Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas" raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.